Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN  TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;

SATICI: Serkan Bozkurt Kozmetik İth.İhr.ve.Tic.Ltd.Şti

Büyükdere cad. Esentepe Mah. Salih Tozan Sok. No:8/20-21 Mecidyeköy Şişli İstanbul Tel:02122168236 

Email: info@tirnakmarket.com

Diğer Taraftan;

ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri)

 

Madde 2:  KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.tirnakmarket.com  internet  sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen  nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas  ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve  yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri,  satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili  tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri  elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu  sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tirnakmarket.com sitesinde yer alan ön  bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu … adresinde kargo şirketi  yetkilisi marifetiyle, … isimli kişiye teslim edilecektir.

 

Madde 4: TESLİMAT  MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği  rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince  karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında  ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz  olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç  teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde  beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan  giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin  SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü  siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.SATICI, stok  tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir  sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi  olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez  ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve  bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.  Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir  ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Madde 5: ALICININ BEYAN VE  TAAHHÜTLERİ
 ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce  muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu  kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya  aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade  edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal  yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat  bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi  kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce  haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya  finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine  teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle  yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI,  ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye  yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 Madde 6: SATICININ  BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam,  eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve  kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün,  ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek  kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe  göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten  itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var  olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden  itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine  ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade  eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle,  sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik  edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa,  sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin  iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini  ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi  halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti  belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk  olan ürünlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya  gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından  karşılanacaktır.

  Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
 Ürünün Cinsi ve  türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli  www.tirnakmarket.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde  ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.  Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu  değildir.

 Madde 8:  ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
  Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde  mevcuttur.
 
  Madde 9:  VADELİ FİYAT
  Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre  fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 
   Madde 10: FAİZ
  Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle  alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olan alışverişlerde  aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11: PEŞİNAT  TUTARI
  Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.
 
  Madde 12: ÖDEME  PLANI
  Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile  ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat  hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI  arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve  taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında  imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme  tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI,  ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip  edebilir.

 Madde 13:  CAYMA HAKKI
  ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya  gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde  cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde  Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md.  hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve  www.tirnakmarket.com web sitesinde ALICI  tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması  şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen  ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın  ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7  (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya  KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

 Madde 14: CAYMA HAKKI  KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  Niteliği itibariyle iade  edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler; tek  kullanımlık ürünler; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca,  her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD,  BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş , şerit, vb.),  kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının  hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

  Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  ALICI, kredi  kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi  bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz  ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki  yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep  edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,  ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

  Madde 16: YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek  ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici  Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici  Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri  yetkilidir.

 

Madde 17:  YÜRÜRLÜK
  Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin  gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından  okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini  sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.